NAUDOJIMO SĄLYGOS

SVARBU:

Sveika Panda” svetainė neteikia sveikatos priežiūros paslaugų, joje teikiami ir siūlomi kanalai, skirti švietimo tikslais keistis informacija apie sveikatą ir jos gerovę; jos tikslas nėra teikti kokias nors rekomendacijas ar nurodymus sveikatos paslaugų teikėjams.

„Sveika Panda” yra interaktyvi paslauga, siūloma per elektroninę svetainę, kurioje pateikiami straipsniai ir patarimai, kaip integruoti įvairius informacijos šaltinius. Prieiga prie internetinės svetainės reiškia aiškų ir neribotą sutikimą su toliau aprašytomis naudojimo sąlygomis. Jei nesutinkate su sąlygomis, neprisijunkite ir nesinaudokite šia svetaine.

Lankytojas gali naudoti šią internetinę svetainę tik teisėtais tikslais. Ši erdvė negali būti naudojama skelbti, siųsti, platinti ar skleisti šmeižikišką, nepadorų ar neteisėtą turinį ar informaciją, įskaitant patentuotą informaciją, priklausančią kitiems žmonėms ar įmonėms, taip pat prekių ženklus ar informaciją, saugomą autorių teisių, be aiškaus tų teisių turėtojo leidimo. Be to, lankytojai negali naudotis „Sveika Panda” svetaine norėdami gauti ar atskleisti asmeninę informaciją apie interneto vartotojus, įskaitant interneto adresus.

„Sveika Panda” svetainė siekia išlaikyti svetainėje esančios informacijos kokybę ir autentiškumą, tačiau jos kūrėjai ir bendradarbiai nėra atsakingi už jokius paslaugų gedimus ar siūlomos informacijos netikslumus. Lankytojas neturėtų manyti, kad tokiose paslaugose ir informacijoje nėra klaidų ar jos bus tinkamos konkretiems tikslams pasiekti. Kūrėjai ir bendradarbiai taip pat neįsipareigoja atnaujinti informacijos ir pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti svetainėje siūlomų paslaugų ir produktų naudojimo sąlygas ar kainas.

Prieiga prie internetinės svetainės yra nemokama. „Sveika Panda” svetainė gali sukurti išskirtines prieigos zonas savo klientams ar specialiai įgaliotoms trečiosioms šalims.

Tinklalapio kūrėjai ir talkininkai gali savo nuožiūra ir bet kada pakeisti ar išjungti interneto svetainę, taip pat apriboti, atšaukti ar sustabdyti jos naudojimą ar prieigą. Šios naudojimo sąlygos taip pat gali būti bet kada pakeistos. Reguliariai apsilankykite šiame puslapyje ir susipažinkite su galiojančiomis sąlygomis. Kai kurios šių sąlygų nuostatos gali būti pakeistos aiškiomis teisinėmis sąlygomis ar pranešimais, esančiais tam tikruose šios svetainės puslapiuose.

KLAIDOS IR GEDIMAI

Šioje svetainėje skelbiamuose dokumentuose, informacijoje, vaizduose ir paveikslėliuose gali būti techninių netikslumų ar spausdinimo klaidų. Interneto svetainė „Sveika Panda” ir (arba) atitinkami jos tiekėjai nebus atsakingi už bet kokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, atsirandančią dėl negalėjimo naudotis, duomenų ar pelno praradimo, atsirandančio dėl prieigos prie svetainės, siūlomų paslaugų ar informacijos ir jos veikimo. Prieiga prie paslaugų, medžiagų, informacijos ir priemonių, esančių šioje svetainėje, negarantuoja jos kokybės.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAI

Medžiaga pateikiama šioje svetainėje be jokios aiškios ar numanomos pardavimo ar tinkamumo, bet kokiam konkrečiam tikslui garantijos. Jokiu būdu jūs ar jūsų darbuotojai nebus atsakingi už bet kokią žalą, įskaitant prarastą pelną, verslo nutraukimą ar informacijos praradimą dėl medžiagų naudojimo ar nesugebėjimo jų naudoti. „Sveika Panda” svetainė negarantuoja informacijos, tekstų, grafikos, nuorodų ir kitų medžiagos elementų tikslumo ar išsamumo.

„Sveika Panda” svetainė neatsako už čia publikuojamų straipsnių ir informacijos turinį, nes tekstus kuria trečiosios šalys ir nebūtinai pateikia svetainės nuomonę.

Taip pat „Sveika Panda“ svetainė nėra atsakinga už autorių teisių pažeidimus, atsirandančius dėl šioje svetainėje paskelbtos informacijos, dokumentų ar medžiagos, įsipareigojant pašalinti juos, kai tik pranešama apie pažeidimą.

VARTOTOJŲ IR DARBUOTOJŲ PATEIKTA INFORMACIJA

Bet kokia šioje svetainėje perduodama, siunčiama ar skelbiama medžiaga, informacija, straipsniai ar kita komunikacija bus laikoma nekonfidencialia informacija, o už bet kokį jos kūrėjų teisių pažeidimą „Sveika Panda” svetainė  neatsako.

Griežtai draudžiama per šią svetainę perduoti, keistis ar skelbti bet kokią nepadorią, šmeižikišką ar neteisėtą medžiagą, taip pat trečiųjų šalių tekstus ar kūrinius be autoriaus leidimo. „Sveika Panda”  svetainė pasilieka teisę apriboti prieigą prie informacijos, kurią savo vartotojams siunčia trečiosios šalys.

„Sveika Panda“ svetainė gali, bet neprivalo, stebėti, ieškoti ir riboti prieigą prie bet kurios svetainės srities, kurioje vartotojai perduoda ir keičiasi informacija vieni su kitais, įskaitant, bet neapsiribojant: pokalbių kambarius, pranešimų centrus ar kitus forumus ,bei turi galimybę pašalinti iš svetainės ar pašalinti prieigą prie bet kurios šios informacijos ar ryšių. Tačiau „Sveika Panda” svetainė nėra atsakinga už jokios informacijos, kuria keičiasi vartotojai, legalų ar nelegalų turinį.

NUORODOS Į TREČIŲJŲ ŠALIŲ INTERNETINES SVETAINES

Minėtų svetainių nekontroliuoja „Sveika Panda“, kuri nėra atsakinga už bet kurios kitos nurodytos ar pasiekiamos svetainės per „Sveika Panda“ svetainės turinį. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu pašalinti bet kurią nuorodą ar nuorodą į kitas svetaines ar paslaugas. „Sveika Panda“ svetainė nepatvirtina įmonių ar gaminių, nurodytų, pasiekiamų ar atskleistų per šią svetainę ar čia skelbiamų skelbimų, pasilikdama teisę skelbti šį perspėjimą savo elektroniniuose puslapiuose, kai mano esant reikalinga.

AUTORIŲ TEISĖ IR INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Šioje svetainėje esantys dokumentai, turinys ir kūriniai priklauso jų kūrėjams ir bendradarbiams. „Sveika Panda“ svetainėje rodomo turinio, medžiagos ir vaizdų autorystė yra saugoma nacionalinių ir tarptautinių įstatymų. Jų negalima kopijuoti, dauginti, modifikuoti, skelbti, atnaujinti, siųsti, perduoti ar platinti be išankstinio rašytinio leidimo.

Šioje svetainėje esantys vaizdai yra čia įtraukiami tik žiūrėjimo tikslais ir nebent tai aiškiai patvirtina raštu, negali būti įrašomi ar atsisiunčiami. Atgaminant ar saugant medžiagas, gautas iš šios paslaugos, pažeidėjams bus taikomos įstatymų sankcijos.

Svetainės pavadinimas (Sveika Panda), jos logotipas, domeno vardas prieigai internete, taip pat visi būdingi čia kuriamos ir pristatomos technologijos elementai, sujungiant duomenų bazes, sudaro registruotus prekės ženklus ir intelektines savybes, o visas teises, atsirandančias dėl jų registracijos, garantuoja įstatymai. Kai kurios naudojimo teisės gali būti suteiktos sutartimi arba specialia licencija, kurią bet kuriuo metu galima atšaukti, jei nesilaikoma jos sąlygų.

„Sveika Panda“ tinklalapio prekių ženklai gali būti naudojami viešai tik gavus aiškų leidimą. Apie šių prekių ženklų naudojimą reklamuojant ir reklamuojant produktus turi būti tinkamai informuota.